کتاب انوار ملکوت

مجموعۀ دو‌جلدی «انوار‌ ملکوت» از تألیفات ارزشمند حضرت علامۀ آیة‌اللَه‌ حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس‌سرّه می‌باشد که اصل آن، مواعظ و منبرهای ایشان می‌باشد که در سال 1390 هجری قمری، در مسجد قائم طهران و دیگر مجتمعات برای عموم مؤمنین و حضار ایراد کرده‌ و بعد به صورت فشرده و دستنویس در مجموعۀ جنگ ایشان ثبت و مکتوب گردید. ایشان با بیانی سلیس و روان به تبیین جنبه‌های ملکوتیِ برخی دستورات شریعت اسلام در حدّ ظرفیت مخاطب پرداخته‌اند که شامل مباحثی پیرامونِ «نور ملکوت قرآن، نور ملکوت مسجد، نور ملکوت نماز، نور ملکوت روزه، و نور ملکوت دعا» می‌باشد. این اثر مزیّن به مقدمۀ فرزند ایشان، حضرت آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، همراه با ترجمه برخی قسمت‌های عربی می‌باشد که جدّاً مزید فایده است

جلد اول از مجموعۀ «انوار ملکوت» اثر ارزشمند حضرت علّامه آیة‌الله‌ حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس‌سرّه بوده که مشتمل بر مباحث «نور ملکوت روزه»، «نور ملکوت نماز» و «نور ملکوت مسجد» می‌باشد که با بیانی شیوا به آدابِ اعمال مذکور با توجه به جنبۀ ملکوتیِ آنها، در حدّ ظرفیت مخاطب پرداخته‌اند.
اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد:
• تفسیر آیۀ «کُتِب علیکم الصّیام»
• حقیقت روزه فقط امساک در خوردن و آشامیدن نیست
• اهمیت روزه در وصول به ملکۀ تقویٰ
• جان و روح روزه عبارت است از ضعیف نمودن قوای شیطانی
• بعد از افطار باید معلّق بین خوف و رجا بود
• نماز وسیله‌ای برای محو حقیقت خود در عظمتِ حضرت حق
• حقیقت نماز حضور قلب است و حضور قلب مستلزم نفی خواطر
• تفسیر آیات مربوط به «اقامۀ نماز»
• به واسطۀ نماز نفس وسیع می‌شود و مرغ روح به عالم قدس اوج می‌‌گیرد
• نماز متجلّی شدن به انوار جمال حق
• نماز، راه به سوی توحید است و قطع نماز از وحدت، موجب شرک و به کثرت آمدن است
• کیفیت برخی نمازهای وارده در دستورات دین
• علت استحباب خواندن نماز در مسجد
• مؤمن مسجد را تعمیر می‌کند؛ به تعمیر ظاهری و باطنی
• کیفیت ساختن مسجد
• نباید کارهای منافیِ نماز در مسجد انجام شود
• لزوم حضور در مساجدی که بنای آنها بر اساس تقوا است

 

کتاب انوار ملکوت

دیدگاهتان را بنویسید