تبیین مسیر حق توسط اولیاء الهی به‌عنوان بزرگ‌ترین لطف خداوند در آخرالزمان

 هنگامی که به گناه خود بنگرم ای مولای من و به خطاهای خود نگاه کنم، به وحشت درمی‌آیم و وقتی که به کرم تو نظر بیاندازم و به بزرگواری و کرامتت نگاه کنم به طمع و میل و شوق خواهم افتاد. پس اگر عفو کنی با این وضع و حالم، بهترین رحمت کنندگان هستی و اگر عذاب کنی با این کیفیت، ظلم نکردی زیرا این عذاب در جای خود قرار گرفته است.

 خدمت رفقا عرض شد گناهان و ثوابها در عالم تکوین و در نظام تشریع، به خود عمل فیزیکی خارجی تعلق نمی‌گیرد، به خود آن عمل خارجی که انسان آن عمل را انجام می‌دهد به او تعلق نمی‌گیرد. و اصلًا به خود آن عمل ثواب گفته نمی‌شود و گناه گفته نمی‌شود: به خود آن عمل تمرّد گفته نمی‌شود.

 تمرّد عبارت است از یک صفت فاعلی، نه صفت فعلی، عملی که در خارج انجام می‌گیرد، این یک عمل رُباتیک است. ربات عقل دارد؟ شعور دارد؟ احساس دارد؟ هیچی ندارد! یک دستگاهی در او قرار میدهند، طبق آن برنامه‌ای که به او می‌دهند این ربات هم کاری را انجام می‌دهد، به طوری که اگر آن ربات را به شکل انسان درست کنند انسان نمی‌فهمد، این دارد نماز می‌خواند، این واقعاً آدم است یا ربات است؟!

تبیین مسیر حق توسط اولیاء الهی به‌عنوان بزرگ‌ترین لطف خداوند در آخرالزمان

دیدگاهتان را بنویسید